Výstavba nového výběhu a oddělovací ubikace zahájena