Talarak

Novinky

Najezdil jsem už 1 186 km, motorka funguje bezvadně.
Smlouvy pro pomoc záchrannému centru pro ohrožené živočichy Talarak již podepsány. Smlouvu o spolupráci podepsali Talarak Foundation Inc., která záchranné centrum spravuje a Feather Park Inc., na jehož území záchranná stanice vyvíjí svoji činnost. Následně byla podepsána Smlouva o spolupráci mezi Faunus, o.s. a Talarak Foundation Inc. První peníze ze sbírkového účtu odeslány.
Již byla zahájena rekonstrukce a výstavba nových výběhů, a zakoupili jsme motorku.
Víte co je Talarak?
Zveme vás na benefiční koncert pro Filipíny - první v roce 2013

Stránky