Nadace Talarak se zapojila do záchranného programu pro kriticky ohrožené holuby negroské (Gallicolumba keayi).

Po delší odmlce začínám tou nejvýznamnější zprávou. Nadace Talarak se zapojila do záchranného programu pro kriticky ohrožené holuby negroské (Gallicolumba keayi). Stalo se tak 3. března 2014, kdy byly ze spřátelené nadace NFEFI Bacolod do stanice Talarak deponovány 3 páry těchto velmi vzácných ptáků.

Holubi negroští jsou jedny z nejvzácnějších a nejohroženějších ptáků světa. Tento druh se vyskytuje pouze na ostrovech Negros a Panay a jeho počty v přírodě jsou zatím naprosto neznámé. Vzhledem k tomu, že neexistuje jediná fotografie či ověřené pozorování druhu v přírodě, lze se domnívat, že počty jsou opravdu velmi kritické, ne-li blízké vyhubení.

Za velmi alarmující považujeme také skutečnost, že se tito ptáci v zajetí vyskytují jen minimálně.  Za celou historii záchranného programu od roku 1998 byli nalezeni pouze 3 jedinci (jeden samec a dvě samičky).  Ti se začali množit v roce 2007. Od té doby se populace v zajetí rozrostla na 47 jedinců. Bohužel téměř všichni ptáci jsou sourozenci a záchranný program by zoufale potřeboval "osvěžit" novou krví.

Další pozitivní událostí je opětovně rozmnoženi loskutáků palawanských (Gracula regiliosa palawanensis), tentokráte od nového páru.

Využitím zkušeností z rozmnožení loskutáka se též poprvé v centru Talarak podařilo rozmnožit bizarně vypadajícího endemického špačka holohlavého (Sarcops calvus malanicterus).

Pavel Hospodářský

Talarak 7. dubna 2014