Netradiční mezinárodní křtiny

V Zoologické a botanické zahradě města Plzně se 26. června uskuteční netradiční česko-filipínské křtiny. Můžete se stát VIP kmotrem mláděte ohroženého sambara skvrnitého nebo kriticky ohroženého mláděte prasete visayanského.

Budete vítáni 26. června 2013 od 11:00 hodiny na EVVO v Zoo a Bz města Plzně.