Smlouvy o spolupráci podepsány, výstavba výběhů začala

 

Veřejná sbírka Talarak - září 2012

Vznikla na pomoc Talarak Foundation Inc. – záchranného centra na filipínském ostrově Negros

Sbírka probíhá od 30. března do 31. prosince 2012 na území ČR

osvědčení vydal Krajský úřad Libereckého kraje dne 29. února 2012, č.j. KULK 164896/2012.

Číslo účtu: 107-1922300207/0100

 

Na účet bylo zatím vloženo 69 706,- Kč

Na účet Talarak bylo již odesláno 61 500,- Kč

Od generálního sponzora Ice'n'go! CZ s.r.o. bylo získáno dalších 48 000,- Kč, které budou rovněž použity na podporu Talarak Foundation Inc.

Díky tomu již byla zahájena výstavba nových výběhů a oddělovací ubikace pro vzácná, kriticky ohrožená prasaty visayanská. Vybudováním oddělovací ubikace, která bude zároveň složit i jako porodnice a ubikace pro samici s mláďaty se velmi usnadní péče o tato vzácná zvířata. Samice s mláďaty bude mít klid a bezpečné zázemí. V případě nemoci bude snadné zvířatům individuálně dávkovat potřebné léky. To doposud ve společném výběhu nebylo možné. Navíc, prasata visayanská, byť patří mezi nejmenší prasata, dokáží ve velmi krátkém čase zdemolovat celý výběh. Proto bude mít nový výběh betonové obrubníky.

V současné době je v Talaraku chováno již 9 prasat visayanských.

Ze získaných peněz bude ještě vybudována nádrž na pitnou vodu. Jejím vybudováním se značně sníží náklady na provoz.  Nebude nutné přečerpávat vodu čerpadlem.

Věříme, že seženeme finance i na nákup motorky, nutné pro výjezdy do terénu.

Důležité je, že Talarak Foundation Inc., která záchranné centrum spravuje a Feather Park Inc., na jehož území záchranná stanice vyvíjí svoji činnost, podepsali v letošním roce smlouvu o spolupráci. Tím se otevřel prostor pro spolupráci s mezinárodními ochranářskými organizacemi.