TALARAK

TALARAK: místní název nejohroženějšího zoborožce na světě, zoborožce Waldenova (Aceros Waldeni)

TALARAK: záchranné centrum pro ohrožené živočichy

TALARAK FOUNDATION INC.: název nadace spravující centrum