Talarak obdržel první velkou dotaci od Ministerstva zahraničních věcí ČR

Talarak obdržel první velkou dotaci od Ministerstva zahraničních věcí ČR

http://businessmirror.com.ph/index.php/en/features/envoys-expats/39053-czech-republic-sponsors-environment-protection-on-negros-island

Velvyslanec Jaroslav Olša, jr. dnes podepsal novou smlouvu se Záchranným centrem Talarak. Smlouvu za Centrum Talarak na více než 1 milión pesos podepsal prezident  Nadace Talarak, Fernando Gutierrez.  Peníze  jsou určeny na podporu ochrany vysoce ohrožených druhů ptáků a savců na filipínských ostrovech. Centrum Talarak se stalo světově proslulým díky odchovům druhů zvířat, které jsou desetkrát vzácnější  než je známá panda velká – mezinárodní symbol mezinárodní ochrany přírody.

Nová smlouva zajistí financování rekonstrukce zařízení, která byla poškozena při ničivých loňských přírodních katastrofách, ale také výstavbu nových zařízení, která budou napomáhat plnit cíl Centra, a to chránit unikátní faunu a flóru na Filipínách a zároveň podporovat rozvoje cestovního ruchu na ostrově Negros.

Nedávno podepsané fondy jsou součástí větší humanitární a rozvojové pomoci České republiky na Filipínách po tajfunu Yolanda. Pan velvyslanec Olša sdělil, že tajfun vyvolal v jeho zemi silný pocit sounáležitosti s Filipínami. Když Češi viděli rozsah škod, hluboce na ně zapůsobila odhodlanost Filipínců dostat se z této tragédie.  Naše vláda stála při humanitární pomoci už v kritických chvílích krátce po katastrofě a pomohla převést finance na filipínský Červený kříž.

Letos bylo a stále je realizováno  v úzké spolupráci s místními úřady, vládou České republiky a českými nevládními organizacemi jako je Člověk v tísni, Charita a Adra, šest rozvojových humanitárních projektů. Další se budou realizovat v příštím roce. Projekty jsou realizovány v různých komunitách na Východním Samaru, na ostrovech Panay, Bohol, Negros a Mindanao.

Obě země – Filipíny i Česká republika jsou významnými turistickými destinacemi. Centrála České agentury cestovního ruchu uspořádala letos v Manile vůbec první kampaň na propagaci cestovního ruchu. První přímé jednání obou národních rad se shodlo na posílení postavení Filipín, které se v posledních letech staly hlavní turistickou destinací pro Čechy. Cílem je přivést více českých turistů na Filipíny, kde si mohou vychutnat jedinečnou faunu a flóru. Proto česká vláda rovněž spolufinancuje projekty v oblasti biologické rozmanitosti vedoucí k ochraně kriticky ohrožených druhů ptáků a savců, jakož i nártounů na ostrově Bohol, říká velvyslanec Olša.

Vztah Čechů k ostrovu Negros má hluboké kořeny. Část ostrova už v 17. století evangelizoval český jezuitský misionář, páter Malinský, nebo otec Jan, český středověký svatý Jan Nepomucký, který je stále populární mezi místními katolíky. Na Negrosu je mnoho kostelů zasvěceno právě svatému Janu Nepomuckému. Také je důležité zmínit, že rodina nejdéle sloužící filipínské velvyslankyně v České republice paní Carmelity Salas pochází také z ostrova Negros.

Záchranné centrum Talarak bylo založeno v roce 2008 za účasti českého zoologa Pavla Hospodářského. Je sponzorováno hlavně filipínskými sponzory, ale podporuje ho také několik českých organizací a sponzorů jako je ZOO Liberec, Faunus o. s. nebo ZOO Plzeň. Centrum bylo úspěšné v chovu mnoha ohrožených druhů filipínských ptáků a zvířat. Stává se světově proslulým díky chovu kriticky ohroženého zoborožce waldenova (místně známého jako Talarak), jako jedno ze tří míst na celém světě. Centrum také chová např. kriticky ohrožené prase visajanské, holuby negroské a sambary skvrnité.

Záchranné centrum Talarak je řádně aktreditováno, je  jedním z  vládních organizací DENR (Department of Environment and Natural Resources)  jako centrum pro zabavená, ohrožená zvířata, a ochranářské a chovné centrum pro filipínské endemické druhy.