Tři mláďata Zoborožce světlehlavého (Aceros leucocephalus) vylétla z hnízdní budky