Veřejná sbírka Talarak

VEŘEJNÁ SBÍRKA TALARAK NA POMOC TALARAK FOUNDATION INC.

ZÁCHRANNÉHO CENTRA NA FILIPÍNSKÉM OSTROVĚ NEGROS

Sbírka probíhá od 30. března do 31. prosince 2012 na území ČR,

osvědčení vydal Krajský úřad Libereckého kraje dne 29. února 2012, č.j. KULK 164896/2012.

 

Číslo účtu:

107-1922300207/0100

 

Z letošní veřejné sbírky lze podpořit:

  • oddělovací výběhy a ubikace pro vzácná, kriticky ohrožená prasaty visayanská
  • vybudování nádrže na pitnou vodu
  • nákup motorky nutné pro výjezdy do terénu
  • nákup zastřihovacích kleští k označování zvířat
  • nákup Buddy Eg monitoru potřebného pro zkoumání vajec
  • nákup čipů a čtečky čipů
  • genetické rozbory vzorků
  • nutné pitevní úkony
  • léky a vitamíny pro běžnou potřebu
  • výdaje na provoz, krmivo

 

Na sbírkový účet bylo zatím vloženo 69 706,- Kč, na účet Talarak bylo již odesláno 61 500,- Kč.

Díky tomu již byla zahájena výstavba nových výběhů a oddělovací ubikace pro vzácná, kriticky ohrožená prasata visayanská. Vybudováním oddělovací ubikace, která bude zároveň složit i jako porodnice a ubikace pro samici s mláďaty se velmi usnadní péče o tato vzácná zvířata. Samice s mláďaty bude mít klid a bezpečné zázemí. V případě nemoci bude snadné zvířatům individuálně dávkovat potřebné léky. To doposud ve společném výběhu nebylo možné. Navíc, prasata visayanská, byť patří mezi nejmenší prasata, dokáží ve velmi krátkém čase zdemolovat celý výběh. Proto bude mít nový výběh betonové obrubníky.

Již byla zakoupena nová, terénní motorka. Díky tomu se znační sníží náklady na dopravu a Pavel se bude moci rychle přemísťovat na potřebné lokality. Stroj o obsahu 2000 cm2 s automatickou spojkou má spotřebu na silnici i v terénu 1,5l na 100 km.

Připravuje se vybudování spádové nádrže na pitnou vodu. Nebude nutné přečerpávat vodu čerpadlem a tím se opět značně sníží náklady na provoz. 

Děkujeme všem, kteří přispěli.