VEŘEJNÁ SBÍRKA TALARAK 2014

Začínají se projevovat následky přírodních katastrof, které v loňském roce několikrát postihly Filipíny a nevyhnuly se ani Talaraku. Letošní sbírka bude proto zaměřena především na rekostrukci poškozených chovatelských objektů a vybudování protipovodňových kanálů.

Osvědčení vydal Krajský úřad Libereckého kraje pod č. j. KULK 32920/2014, dne 20. května 2014. Sbírku TALARAK můžete podpořit buď zasláním finančního příspěvku na číslo sbírkového účtu 2000591284/2010 anebo koupí originálních šperků z Filipín. Ty jsou v prodeji při akcích na podporu Talaraku v Zoologické a botanické zahradě města Plzně a v Zoologické zahradě Liberec.